Clutch Linkage Bushing Kits
1965-70 Mustang
1968-69 Fairlane Torino
C5ZZ-7543-BUSHKIT
Fits:

1965-70 Mustang 260 289 289 HiPo 302
Boss 302 351W 351C
1966-77 Bronco 6 Cylinder 289 302
1967-70 Cougar 289 302 Boss 302 351W 351C
1968-71 Fairlane Torino Montego Cyclone Ranchero 302 351W 351C
$13.95/Set
2 Felts, 2 Bushings &
2 Retaining Clips
1966-69 Fairlane Torino Ranchero 390 428CJ
C6OZ-7543-BUSHKIT
Fits:

1966-67 Fairlane Cyclone 289 390 427
1968-69 Fairlane Torino Montego Cyclone 390 428CJ 428SCJ
$14.95/Set
2 Felts, 2 Bushings &
2 Retaining Clips
1967-69 Mustang
FE 390 428CJ 428SCJ
C7ZZ-7543-BUSHKIT
Fits:

1967-70 Cougar FE 390 427
1968 428CJ 428 SCJ
1970 (After 11-17-69) 1971 Torino Fairlane Cyclone Montego 429 429CJ 429SCJ
1978-79 Bronco 351M 400M
$14.95/Set
1971-73 Mustang
1971-77 Maverick
D1ZZ-7543-BUSHKIT
Fits:

1971-73 Mustang 6 Cylinder 302 351C 429CJ 429SCJ
1971-73 Cougar 351C 429CJ 429SCJ
1971-77 Maverick 302
1972-76 Torino 302 351C
$39.95/Set
2 Felts, 2 Split Bushings,
1 Retaining Clip, 1 Bushing, 1 Split Retaining Clip
Perogie Enterprises
2 Felts, 2 Bushings &
2 Retaining Clips
checkoutwhite.png perogie033001.jpg perogie033001.jpg perogie033001.jpg perogie033001.jpg
Home
Clutch Parts